nejlevnejsi-filtry.cz

Nejlevnější filtry: Velmi levné vzduchové filtry a aktivní uhlí nejen pro lakovny

Prodej vzduchových filtrů a aktivního uhlí

nejlevnejsi-filtry.cz - Nejlevnější filtry: Velmi levné vzduchové filtry a aktivní uhlí nejen pro lakovny

Aktivní uhlí

aktivni-uhliAktivní uhlí NF-A10 je vysoce kvalitní aktivní uhlí používané hlavně pro čištění vzduchu v lakovnách nebo strojírenském a chemickém průmyslu. Typickými vlastnostmi jsou vysoká adsorpční schopnost a vysoká tvrdost a hlavně vysoká schopnost pohltit zápach. Aktivní uhlí NF-A10 lze regenerovat (reaktivovat), max. však 10x. Granulované aktivní uhlí – je aktivní uhlí ve formě válečků s identickým průměrem a rozdílnou délkou. NF-A10 má následující průměry:  2 – 4 mm. Granulované aktivní uhlí je používáno pro čistění vzduchu a plynů v adsorbérech a filtračních jednotkách. Pro reaktivaci se doporučuje využívat aktivní uhlí s průměrem válečků 4 mm.

 

Použití:

Čistění vzduchu – v mnoha průmyslových odvětvích ve výrobním procesu vznikají více méně toxické páry a plyny. Tyto látky se nesmí vypouštět do ovzduší. Nejčastějšími škodlivinami v odpadním vzduchu jsou rozpouštědla. Pro odstranění uhlovodíků, jako i chlorovaných látek je vhodné využít jejich adsorpční schopnosti na aktivním uhlí. V zásadě rozlišujeme mezi čištěním vzduchu a rekuperací rozpouštědel. Pravidlem pro výběr metody je koncentrace dané látky v plynné fázi. Při velkých koncentracích je výhodné rozpouštědlo z aktivního uhlí desorbovat (např. parou) a zpětně použít. Granulované aktivní uhlí se používá ve filtrech s pevným ložem. Stacionární vrstvou aktivního uhlí prochází čištěný vzduch nebo plyn (většinou zdola nahoru).

 

Technické parametry:

Specifický povrch: 1020 m2/g
Jodové číslo: 990 mg/g
Vlhkost: max. 5 %
Popel: max. 12 %
Tvrdost: 96 %
Hustota po setřesení: 500 g/l
Průměr válečků: 2, 3, 4 mm
Adsorbce CCl4: 64 %
Adsorbce benzenu: 36 %